dengarkan lagu rohani .Sydney Mohede – Geng Shen Rhen She Ni